GoliatVIND

GoliatVIND er et demonstrasjonsprosjekt for flytende havvindteknologi i Norge

Goliat
Om prosjektet

Et av verdens mest imponerende oljefelt, Goliat, ligger i Barentshavet – 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Her samarbeider Source Galileo Norge, Odfjell Oceandwind og Kansai Electric Power om et pilotprosjekt for flytende havvind for å forsyne plattformen med fornybar energi.

Goliat-plattformen drives i dag med kraft fra land via en 75 MW strømkabel. Formålet med GoliatVIND-prosjektet er å demonstrere flytende havvindteknologi i Norge.

Tidslinje for prosjektet
2023

26. april 2023 inngikk Source Galileo Norge og Odfjell Oceanwind et samarbeid om GoliatVIND. 

2027

GoliatVIND kan bygges ut allerede i 2027-2028, gitt at eksterne faktorer er på plass (som omfatter regulatoriske rammebetingelser, inkludert insentiver og konsesjon til utbygging fra myndighetene). 

 

Kontoret vårt i Haugesund har en maritim plassering på kaien som er med på å skape vårt unike arbeidsmiljø
Om Source Galileo Norge

I Source Galileo Norge forstår vi potensialet flytende havvind har for å muliggjøre overgangen fra fossilt brensel til rene, fornybare energikilder – både i Norge og internasjonalt.

SG team
Ta kontakt

Vårt teams kunnskap og kompetanse gjør at vi kan utvikle fornybare energiprosjekter på en mest mulig ansvarlig måte. Vi ønsker å bygge sterke bånd med lokalsamfunnet fordi vi tror at vi sammen kan skape en renere og lysere fremtid for Norge.