Demonstrerer flytende havvindteknologi i Norge

Source Galileo Norge, Odfjell Oceanwind og Kansai Electric Power har formet et konsortium ved navn GoliatVIND.
Vi samarbeider om et prosjekt for å forsyne Goliat-plattformen med ren fornybar energi.

Turbine illustration Goliat

Goliat er den største sylindriske flytende produksjonslager- og losseenheten for oljeproduksjon i verden. Den drives i dag fra land via en 75 MW strømkabel.

Lokasjon

Plattformen ligger i Barentshavet, 85 km nordvest for Hammerfest i Norge.

Området har en vanndybde på 300 til 400 meter og er et ideelt sted for å demonstrere allsidigheten til flytende havvind.

Goliat map
Goliat lokalikert på kart

Anlegget

Anlegget er planlagt med 5 vindturbiner á 15 MW, med en planlagt totalkapasitet på 75MW. Flyterfundamentet benyttet for GoliatVIND-prosjektet er Odfjell Oceanwinds Deepsea Star™, et halvt-nedsenkbart fundament med turbin plassert i sentrum. Fundamentet er laget i stål. Flyteren er designet som en trekant med lengde på omtrent 100 meter på hver av sidene. Hvert hjørne består av oppdriftssøyler som inkluderer ballast. Turbintårnet har en høyde på 135-170 m, mens rotordiameter (lengde fra bladspiss til bladspiss) er mellom 220 og 260 meter.

 

Hvert fundament har seks anker, hver med en ankerline med en horisontal lengde på 1 700 meter. Denne avstanden mellom turbin og anker vil kunne endres basert på optimalisering av forankringsløsning.  Seks ankre per turbin er valgt som et sikkerhetstiltak relatert til nærhet til eksisterende olje- og gassinfrastruktur.

Odfjell Oceanwind's Deepsea Star ™
Odfjell Oceanwind's Deepsea Star™